NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

 

   

Cennik badań

1.    Badanie plwociny w kierunku prątka gruźlicy:
        preparat i hodowla - 35,00 zł
        lekooporność - 30,00 zł
2.    Badanie płynów ustrojowych:
        preparat i hodowla - 38,00 zł
        lekooporność - 30,00 zł
3.    Badanie ogólne plwociny (barw. met. Gramma) - 8,00 zł
4.    Badanie ogólne plwociny (barw. met. MGG) - 8,00 zł
5.    Badanie histopatologiczne - 23,00 zł
6.    Badanie cytologiczne (dwa preparaty) - 20,00 zł
7.    Testy alergologiczne – 12 punktów - 50,00 zł
8.    Badanie spirometryczne z opisem - 20,00 zł
9.    Pletyzmografia z opisem - 45,00 zł
10.    EKG - 6,00 zł
11.    OT – założenie próby tuberkulinowej - 12,00 zł
12.    Badanie USG jamy brzusznej (z możliwością zrobienia zdjęcia na papierze) - 50,00 zł
13.    Badanie USG tarczycy (z możliwością zdjęcia na papierze) - 50,00 zł
14.    Badania bronchoskopowe - 250,00 zł

 

 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

jedna strona wyciągu lub odpisu - 9,73 zł

jedna strona kopii lub wydruku - 0,34 zł

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych - 1,95 zł

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 1318).

© 2017 NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.