NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

 

   

Cennik badań laboratoryjnych

1.    Morfologia krwi obwodowej (12 parametrów)    6,00 zł
2.    Badanie ogólne moczu (bez badania ilościowego)    6,00 zł
3.    Białko w moczu (ilościowo)     2,50 zł
4.    Badanie kału na pasożyty (met. mikroskopowa)    10,00 zł
5.    O B – odczyn Biernackiego     2,50 zł
6.    Poziom glukozy     4,00 zł
7.    Hemoglobina glikozylowana HbA1C    20,00 zł
8.    ASO (met.lateksowa )     12,00 zł
9.    Czynnik reumatoidalny R F(met. lateks.)    12,00 zł
10.    Odczyn Waaler –Rose (met. lateks )     12,00 zł
11.    CRP (met. lateks)     12,00 zł
12.    Przeciwciała p / jądrowe     15,00 zł
13.    Rozmaz krwi (leukogram)    6,00 zł
14.    Czas kaolinowo- kefalinowy     6,00 zł
15.    Czas i wskaźnik protrombiny     6,00 zł
16.    Retikulocyty     6,00 zł
17.    Alfa-amylaza     7,00 zł
18.    ALT /Alat    6,00 zł
19.    AST /Aspat     6,00 zł
20.    Bilirubina całk.    4,00 zł
21.    Białko całk.     5,00 zł
22.    Mocznik ( Bun )     5,00 zł
23.    Kreatynina     5,00 zł
24.    Kwas moczowy     6,00 zł
25.    Cholesterol całk.    5,00 zł
26.    HDL –cholesterol     6,00 zł
27.    Trójglicerydy     6,00 zł
28.    Profil lipidowy     15,00 zł
29.    Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH )     7,00 zł
30.    Fosfataza alkaliczna     7,00 zł
31.    Elektrolity (Na+, K+ Cl- )     20,00 zł
32.    Żelazo całk.    6,00 zł
33.    TIBC – zdolność wiązania żelaza 8,00 zł
34.    R K Z (pH, pCO2, pO2) – gazometria    20,00 zł
35.    Pobieranie krwi kapilarnej     3,00 zł
36.    Pobieranie krwi żylnej     3,00 zł
37.    Hbs     15,00 zł

© 2017 NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.