NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

Polityka jakości

MISJA

 „Uleczyć chorobę poprzez wiedzę”

Per scientiam ad salutem aegroti

Realizację powyższej Misji wspiera Polityka Jakości.

POLITYKA JAKOŚCI

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Sp. z o. o. w swoich działaniach koncentruje się ciągłym doskonaleniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i podnoszeniu kwalifikacji personelu. Poszerzanie panelu oferowanych usług medycznych oraz utrzymywanie właściwych relacji w stosunkach pacjent - pracownik medyczny pozwala na spełnianie wymagań pacjentów i jest podstawą naszej pracy
i dalszego rozwoju.

Wdrożony i funkcjonujący w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Sp. z o.o. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności jest stale nadzorowany przez co gwarantuje zapewnienie pacjentom oraz pracownikom placówki bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości przy jednoczesnym spełnieniu
ich oczekiwań w aspekcie wyżywienia oraz przy zapewnieniu pełniej zgodności z wymaganiami prawnymi.

Dyrekcja zapewnia szkolenia, dzięki którym każdy pracownik będzie znał, rozumiał i realizował cele
i zadania wynikające z wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Nasza Misja oraz niniejsza Polityka Jakości są zakomunikowane wszystkim pracownikom i dostępne opinii publicznej oraz okresowo przeglądane
i weryfikowane pod kątem ich przydatności.

Dyrekcja powołuje Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w celu zapewnienia nadzoru nad spełnieniem wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018.

W regularnych odstępach czasu wyznaczamy szczegółowe cele jakościowe i cele bezpieczeństwa żywności oraz monitorujemy ich realizację, co pozwala nam na sterowanie ciągłym doskonaleniem.

Nasze priorytety w systemie to:

 1. Zwiększanie zadowolenia pacjentów i klientów z jakości oferowanych usług poprzez analizowanie
  i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających Zakład. 
 2. Promowanie wśród pacjentów zdrowego trybu życia.
 3. Ciągłe doskonalenie jakości zarządzania oraz jakości technicznej poprzez wzrost wartości zasobów materialnych i prawnych.
 4. Rozszerzanie współpracy z innymi placówkami prowadzącymi działalność leczniczą.
 5. Wdrażanie nowych rozwiązań optymalizujących jakość i bezpieczeństwo.
 6. Uwzględnienie wymogów prawnych w funkcjonowaniu placówki.
 7. Rzetelny dobór dostawców wyrobów i usług.
 8. Ciągła analiza otoczenia pod względem:
 • czynników ryzyka w celu wdrażania działań pozwalających na uniknięcie lub minimalizowanie ich skutków
 • pojawiających się możliwości rozwoju w celu spełniania wymagań pacjentów i konsumentów.

Tarnowskie Góry, 28 czerwca 2021 roku

 

© 2017 NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.