NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /pulmo/templates/pulmostrony/functions.php on line 177

Polisomnografia

Pracownia polisomnografii Oddziału Pulmonologicznego Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach wykonuje badania zaburzeń oddychania podczas snu. W czasie badania pacjent zostaje podłączony do aparatu posiadającego zestaw czujników, które rejestrują szereg parametrów związanych z oceną układu oddechowego, takich jak przepływ powietrza przez drogi oddechowe, saturacja tlenu (poziom tlenu we krwi), tętno, ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, chrapanie, znacznik wybudzeń. Szczegółowa analiza badania polisomnograficznego pozwala na wykluczenie bądź potwierdzenie zaburzeń oddychania w czasie snu. W razie rozpoznania najczęstszej postaci zaburzeń, jaką jest obturacyjny bezdech senny, można będzie zaplanować dalsze postępowanie lecznicze.
Ponieważ częstą przyczyną zaburzeń oddychania są nieprawidłowości anatomiczne w obrębie górnych dróg oddechowych (nosa, gardła lub krtani), kolejnym etapem leczenia może być leczenie laryngologiczne polegające na skorygowaniu anomalii metodami chirurgicznymi.
Metodą najbardziej skuteczną, ale wymagającą dużego wysiłku organizacyjnego, jest przygotowanie pacjenta do leczenia przy użyciu aparatu wytwarzającego dodatnie ciśnienie powietrza w drogach oddechowych w czasie snu (tzw. CPAP). Pacjent wyposażony w taki aparat ma realną szansę usunięcia kłopotliwego dla wszystkich chrapania, a co najważniejsze - na pozbycie się szkodliwych dla zdrowia bezdechów w czasie snu.

Bezdech senny oznacza przerwy w oddychaniu trwające 10 sekund lub dłużej. Z tego powodu płuca nie otrzymują odpowiedniej ilości powietrza, a krew nie jest właściwie zaopatrywana w tlen. Bezdech senny można podzielić na: centralny i obturacyjny.
Obturacyjny bezdech senny jest najczęstszą postacią choroby. Centralny bezdech senny stanowi < 10% przypadków bezdechu sennego. Jest spowodowany uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego, a dokładniej ośrodka w mózgu sterującego oddychaniem.
Przyczyny, które mogą prowadzić do występowania centralnego bezdechu sennego, to np. udar mózgu, niewydolność krążenia, guz mózgu lub infekcja centralnego systemu nerwowego.
Obturacyjny bezdech senny stanowi najczęstszą przyczynę bezdechu sennego (90%). Jest to choroba, która polega na zablokowaniu przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe podczas snu. Doprowadza to do przerw w oddychaniu, zwanych bezdechami, którym towarzyszy spadek utlenowania krwi. Bezdechem nazywana jest przerwa pomiędzy kolejnymi oddechami, która trwa > 10 s. Podczas zasypiania znacznie spada częstość oddychania, fizjologią są też epizody bezdechów. Patologiczny jest dopiero wskaźnik >= 10 bezdechów na godzinę – opis choroby znajduje się w rozdziale pod tytułem „Obturacyjny bezdech senny”.
Jeśli wskaźnik osiąga < 20 bezdechów na godzinę, to nie stanowi zagrożenia życia, natomiast jeśli wskaźnik przekracza 20 bezdechów na  godzinę, to stanowi duże zagrożenie życia chorego.

Autor: lek. Ewa Kwiecień
zdronet.pl

Podstawowe objawy mogące wskazywać na zaburzenia oddychania podczas snu:

  • głośne chrapanie,
  • przerwy w oddychaniu zauważone przez współdomowników,
  • częste wybudzenia,
  • uczucie zmęczenia po nocnym wypoczynku,
  • senność i trudność koncentracji w ciągu dnia.


Występowanie jednego lub kilku z wyżej wymienionych objawów jest sygnałem nakazującym konieczność wykonania badania polisomnograficznego, gdyż długotrwałe istnienie zaburzeń oddychania w czasie snu sprzyja niebezpiecznym powikłaniom zdrowotnym, takim jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc) czy udar mózgu.


 

© 2017 NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.