Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pul​monologii

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strona WWW w trakcie przebudowy...

Oddział pulmonologiczny

Izba przyjęć, pracownia polisomnografii: 32 285 44 30

Zasady odwiedzin

1. Na terenie szpitala obowiązuje nakaz noszenia maseczek zgodnie z zasadami epidemiologicznymi. ( zasłonięte usta oraz nos)

2. Po wejściu na teren szpitala należy zdezynfekować ręce.

3. Odwiedziny odbywają się w określonych godzinach

    - w tygodniu od godziny 14:30 do godziny 17:00

    - sobota i niedziela od godziny 13:00 do godziny 17:00

4. Liczba osób odwiedzających jednoczasowo to jeden odwiedzający dla jednego pacjenta, a w szczególnych sytuacjach za zgodą lekarza dyżurnego jednoczasowo dwie osoby  dla jednego pacjenta.

5. Odwiedziny odbywają się na oranżerii znajdującej się na 1 piętrze naszego szpitala.

     Wyjątek stanowią pacjenci obłożnie chorzy u tych pacjentów odwiedziny mogą odbywać się na sali chorych z zachowaniem zasad epidemiologicznych        (mycie i dezynfekcja rąk, maseczka zasłaniająca  usta i nos przez cały czas spędzony przy pacjencie)

Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów.

Cennik

usług medycznych wykonywanych przez NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

pobierz

obowiązuje od 01.01.2023 r.