Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pul​monologii

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe zgodnie z art. 32c pkt.2
(Dz.U. 2021 poz. 1941 z późniejszymi zmianami).
Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej zgodnie z DECYZJĄ nr 15 z dnia 15 luty 2016 roku.
W jednostce występują następujące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów - sprawozdania do wglądu w jednostce. 

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  - Oddział Higieny Radiacyjnej. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej.

Jednostka posiada podpisaną umowę na dozymetrię indywidualną z Instytutem Medycyny Pracy
im prof. dra J. Nofera ul. św Teresy od Dzieciątka Jezus 8 w Łodzi  numer ID1610 –  zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej  6 mSv.
Personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.   


Jednostka do wywoływania zdjąć wykorzystuje odczynniki, karty charakterystyki w Pracowni Stomatologicznej RTG, umowa na utylizacje Remondis Medison Sp. z o.o.  Dąbrowa Górnicza,
Nr BDO 000004204


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168) - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: 
- pracownicy: 20 mSv/rok; 
- ogół ludności : 1mSv/rok.  

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- jednostka nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych  

Aktualizacja dn. 15 lipiec 2022 rok