Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pul​monologii

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tomografia komputerowa

Szanowni Pacjenci informujemy, że w związku z Zarządzeniem 129/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od października 2022 roku, w szczególnych przypadkach, umożliwiono lekarzom POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) wystawianie skierowań na badania Tomografii Komputerowej. O szczegóły zapytaj swojego lekarza pierwszego kontaktu. 

Jednocześnie informujemy, że nasza pracownia Tomografii komputerowej oferuje szybkie terminy realizacji badań.

BADANIE TK BEZ UŻYCIA ŚRODKA KONTRASTOWEGO INFORMACJA DLA PACJENTA

Zgoda na badanie w formacie PDF

Badanie tomografii komputerowej (TK) jest wysokospecjalistycznym medycznym badaniem diagnostycznym, w którym obrazy uzyskiwane są przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Dawka promieniowania jest różna dla różnych okolic anatomicznych, ale dopuszczalna dla celów diagnostycznych. Badanie TK jest bezbolesne, stosunkowo nieinwazyjne i krótkotrwałe - w zależności od rodzaju badania trwa od kilku
do kilkunastu minut.  

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Do badania TK bez użycia środka kontrastowego nie jest wymagane szczególne przygotowanie, nie trzeba być na czczo. Nie należy zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego (normalnie zażyć leki).

Pacjent powinien ubrać się w wygodną odzież, bez metalowych elementów (paska, guzików itd.) oraz powinien unikać zakładania biżuterii (kolczyków, łańcuszka) w dniu badania.

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH BADAN OBRAZOWYCH BADANEJ OKOLICY - TK, MR, RTG (ZDJECIA, PŁYTY CD) ORAZ WYPISY Z POBYTÓW SZPITALNYCH.

PRZEBIEG BADANIA
Podczas badania pacjent kładzie się na platformie - stole, który wjeżdża do aparatu TK. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać dyskomfort powodowany koniecznością leżenia przez kilkanaście minut w bezruchu. Podczas badania pacjent cały czas pozostaje w zasięgu wzroku personelu pracowni i ma z nim możliwość kontaktu głosowego. W czasie badania konieczne jest stosowanie się do poleceń głosowych personelu. 

PRZECIWWSKAZANIA
Względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania TK jest:
- ciąża, z uwagi na szkodliwy wpływ tego promieniowania na rozwój płodu i możliwość wystąpienia wad rozwojowych płodu i dziecka po urodzeniu,
- badanie u pacjentów, którzy nie mogą dłużej pozostawać w pozycji leżącej.

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do podania jodowego środka cieniującego są:
- wole toksyczne tarczycy
- ostry krwotok śródmózgowy

Badania TK nie należy wykonywać również:
- u kobiet w ciąży
- u pacjentów, którzy nie mogą dłużej pozostawaćw pozycji leżącej

W stanach zagrożenia życia nie ma przeciwwskazań do badania TK. Jeśli jest to bezwzględnie konieczne można badać nawet kobiety w ciąży.

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ:

Jeżeli w wyniku badania krwi stwierdzono podwyższony poziom kreatyniny o wykonaniu badania tomografem komputerowym z dożylnym podaniem środka kontrastowego decyduje lekarz.

MOŻLIWE POWIKŁANIA

Stosowane w naszej pracowni środki kontrastowe podawane dożylnie to preparaty bezpieczne, o znikomym ryzyku wystąpienia objawów uczuleniowych.
Obecnie reakcje uboczne po podaniu środków kontrastowych zdarzają się bardzo rzadko, dzielą się one na:
- lekkie: nudności, wymioty, pokrzywka, świąd skóry, chrypka, kaszel, kichanie, obfite pocenie się, uczucie ciepła;
- umiarkowane: omdlenie, ciężkie wymioty, rozległa pokrzywka, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli;
- ciężkie: drgawki, obrzęk płuc, wstrząs, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenia.

PO BADANIU pacjent musi pozostać pod obserwacją personelu pracowni TK przez co najmniej 30 minut.
Pacjentki karmiące piersią w przypadku badania z dożylnym podaniem środka kontrastowego nie powinny karmić przez 24 godziny.

Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona.

Diagnostyka obrazowa

Pracownia RTG
Pracownia RTG stomatologiczna
Pracownia TK


Rejestracja ​   323816591

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Cennik

usług medycznych wykonywanych przez NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

pobierz

obowiązuje od 01.01.2023 r.