Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pul​monologii

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strona WWW w trakcie przebudowy...

Telefony:

Zespół Poradni specjalistycznych

 32 285 25 63

Pracownie diagnostyki obrazowej (RTG, Tomografia komputerowa)

 32 381 65 91

Oddział pulmonologiczny (Izba przyjęć, pracownia polisomnografii)

 32 285 44 30

Administracja (sekretariat, księgowość, dział techniczny, magazyn)

 32 285 60 06

NZOZ Zakład Pulmoologii Sp. z o.o.

ul. Lipowa 3, 42-600 Tarnowskie Góry

sekretariat@pulmo.pl