Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Pul​monologii

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oddział pulmonologiczny

Izba przyjęć, pracownia polisomnografii: 32 285 44 30

Wa żne informacje dla pacjenta

O przyjęciu pacjenta do szpitala decyduje lekarz wyznaczony do tych czynności po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i uzyskaniu zgody pacjenta, jego opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego.

Pacjenci, zgłaszający się do szpitala mogą być przyjmowani:

Wymagane dokumenty

Należy przygotować dotychczasową dokumentację medyczną, zwłaszcza wypisy ze szpitala oraz wyniki badań obrazowych RTG klatki piersiowej (z ostatniego roku), USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, wykonane aktualnie lub z kilku ostatnich lat.  

Przygotowanie do przyjęcia

W dniu przyjęcia do szpitala pacjent powinien zgłosić się na czczo w godzinach porannych       na Izbę Przyjęć. Jedynie w związku z chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca, pacjent powinien zjeść lekkie śniadanie oraz przyjąć leki zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy również przyjąć leki, tak jak dotychczas, według zaleceń lekarza, przyjmowane
w związku z chorobami przewlekłymi, jak:  choroby serca, nadciśnienie tętnicze i inne. 

Przyjęcie na oddział

Podczas przyjęcia do szpitala pacjent wypełnia oświadczenia, w których wskazuje osobę upoważnioną do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz do dostępu do dokumentacji medycznej. Pacjent zostaje zaopatrzony w opaskę identyfikacyjną, zakładaną na rękę, na której umieszczone są dane pacjenta: imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce hospitalizacji. 

Pacjenci mający alergię na leki, czy pokarmy, a także pacjenci mający  zaleconą dietę, powinni koniecznie o tym poinformować przy przyjęciu do szpitala.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności administracyjnych i diagnostycznych związanych z przyjęciem do szpitala, pacjent jest odprowadzony, bądź odwieziony przez personel oddziału na przydzieloną salę. 

Podczas przyjęcia, pielęgniarka zapoznaje pacjenta z topografią i regulaminem oddziału,  ogólnymi zasadami pobytu. 

W oddziale odbywa się badanie przeprowadzone przez lekarza. Pacjent otrzymuje informację, kto jest jego lekarzem prowadzącym, a także informację dotyczącą celu jego pobytu w szpitalu oraz planowanych procedur medycznych (badań diagnostycznych, zabiegów itp.).  Niektóre z nich, aby można było je przeprowadzić, będą wymagały  świadomej, pisemnej zgody pacjenta. 

Podczas pobytu w szpitalu, niezwykle ważna jest współpraca pacjenta z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałym personelem oddziału. Na pytania zadawane przez personel, pacjent powinien odpowiadać rzeczowo i zgodnie z prawdą. Podczas wykonywania badań diagnostycznych, pacjent powinien stosować się do wskazówek i poleceń wydawanych przez personel oddziału. Wszystkie te elementy mają na celu sprawne i możliwie najkrótsze przeprowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego.

Rzeczy osobiste
DO SZPITALA NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ :

Pomocne będą także:
 ładowarka do telefonu 
kubek oraz woda mineralna.   

Ważna jest stała i systematyczna wymiana odzieży i bielizny osobistej na czystą.   

Torby lub walizki po rozpakowaniu oraz umieszczeniu rzeczy w szafce przyłóżkowej należy przekazać rodzinie lub oddać do szatni chorych. Niedopuszczalne jest gromadzenie rzeczy osobistych i toreb na podłodze, wokół łóżek szpitalnych.  

Przed pójściem na zabieg bądź badanie, pacjent może oddać do depozytu oddziałowego np. aparat słuchowy, sprzęt ortopedyczny, okulary, protezę zębową itp. 

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione przez pacjenta w ubraniach, szlafrokach, czy szafkach. 

Pacjent może korzystać z  telefonu komórkowego pod warunkiem korzystania z niego w sposób nieuciążliwy dla pacjentów i personelu. 

W celu uprzyjemnienia sobie pobytu w szpitalu może być pomocna książka, czasopisma, krzyżówki itp. 

Ważne! Podczas pobytu w szpitalu niezwykle ważna jest współpraca pacjenta z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałym personelem.

Zasady odwiedzin

  1. Na terenie szpitala rekomenduje się  noszenie maseczek ochronnych.
  2. Po wejściu na teren szpitala należy zdezynfekować ręce.
  3. Zaleca się, by odwiedziny odbywały się w godzinach popołudniowych   tj. po godz. 15.00  w oranżerii znajdującej się na pierwszym piętrze naszego szpitala.
  4. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów.

Cennik

usług medycznych wykonywanych przez NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o.

pobierz

obowiązuje od 01.01.2023 r.